Vinterturnering i Danmark øst…

Det er med stor glæde, at Turneringsudvalget i DPF kan meddele, at vi har indgået samarbejde med Starmasters, Hedebo og Hvidovre om afvikling af vinterturnering. Spillestederne bliver i Stalden i Hvidovre, Starmasters Petanque hal og i Hedebos nye hal. Altså bliver der tale om en varm vinterturnering.

Turneringssystemet er Klør 5, som man dygtigt har afviklet i Hvidovre igennem de seneste år. De 3 klubber og turneringsudvalget i DPF, er blevet enige om, at alt fortsætter, som det har plejet at gøre - og det vil stadig være Hvidovre, der holder det store regnskab med resultater. Der vil blive bygget videre på den turnering, som allerede er i gang.

5 runders petanque fra kl. 10.30 til 16.00 er gode forhold til vinter petanque.

Vi håber, at rigtig mange vælger denne mulighed for spille petanque i lune og gode forhold.

Vinterturnering i Danmark vest...

I Turneringsudvalget, er vi igang med at undersøge, hvilken turneringsform man ønsker og vi håber, at vi snarest kan melde dette ud.

Med venlig hilsen

Mikkel Hjorth

formand for turneringsudvalget

hvidovrepetanqueklub@gmail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk